Pages Menu
Categories Menu
Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

nauka na kierunku psychologia rodziny w Poznaniu Poznańskie studia podyplomowe swps we współpracy z WSNHiD

Najważniejszym działaniem projektu Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki jest zwiększenie chęci młodych ludzi do podjęcia kariery naukowej. Jednocześnie program umożliwia zacieśnienie współpracy międzynarodowej.

Te projekty, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki mają szansę na uzyskanie dofinansowania. Dotyczy to zwłaszcza przygotowania prac magisterskich i doktorskich. Ponadto uczelnia ma możliwość utworzenia sprzętu czy technologii, które będą niezbędne podczas badań naukowych.

Dofinansowane będą projekty zarówno studentów, jak i doktorantów. Pierwszeństwo mają te projekty, które cechują się dużym zastosowaniem w gospodarce. Najczęściej przeszkodą w dalszym kształceniu studentów są ograniczone finanse.

Dzięki temu projektowi jest duża szansa na odmłodzenie kadry naukowej. Ponadto międzynarodowa współpraca między różnymi uczelniami bądź pracownikami naukowymi zwiększa szansę na poznanie nowszych technologii oraz zachodnich trendów w nauce.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *