Pages Menu
Categories Menu
Wyposażenie obiektów dydaktycznych

Wyposażenie obiektów dydaktycznych

Studia dla psychologów asystent rodziny w WSNHiD w Poznaniu Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

W ramach kilku projektów szkoły wyższe mogą dokonać rozbudowy swoich obiektów dydaktycznych. Przedtem jednak należy zapoznać się z wymogami danego projektu. Istotne są również punkty, w których dokładnie określone jest na co przeznaczone może być dofinansowanie. Dopiero wówczas można wypełnić określony wniosek.

Dla uczelni, które zainteresowane są rozbudową swoich obiektów dydaktycznych przeznaczony jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Dla szkół wyodrębnione zostało Działanie Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

Jednakże ze wsparcia finansowego mogą skorzystać uczelnie, które najbardziej przyczyniają się do rozwoju gospodarki. Według Unii Europejskiej są to uczelnie, które kształcą na takich kierunkach, jak biologia, budownictwo bądź biotechnologia. Środki z tego projektu można przeznaczyć np. na zakup sprzętu naukowo-dydaktycznego.

Innym projektem, do którego mogą przystąpić szkoły wyższe jest Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury. Wyszczególniono w nim bowiem odrębny punkt o nazwie Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

Środki z tego projektu uczelnia może przeznaczyć m.in. na modernizację budynków. Istnieje możliwość wykorzystania dofinansowania na aranżację terenu, jednak na ten cel trzeba przeznaczyć określoną część środków finansowych.

Uczelnie, które specjalizują się w naukach informatycznych mogą przystąpić do programu Kształcenie kadr dla informatyki. W ten sposób uczelnia otrzymuje możliwość zakupu nowoczesnego sprzętu, który wykorzystany będzie podczas zajęć informatycznych.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *