Pages Menu
Categories Menu
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Zostań animatorem kultury po studiach w WSNHiD

Jednym z głównych celów studiów wyższych jest łatwiejszy start na rynku pracy. Wykształcenie wyższe umożliwia wykonywanie wielu zawodów, które są niedostępne dla osób z niższym wykształceniem.

Jednakże część pracodawców skarży się na to, że panuje duże niedopasowanie obecnych absolwentów do aktualnego zapotrzebowania. Sytuacja taka wpływa na wzrost bezrobocia. Można ją jednak zmienić dzięki odpowiedniemu działaniu projektu finansowanego przez Unię Europejską.

Poddziałanie to nazwane zostało Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. W jego ramach organizowane są projekty, które umożliwiają ścisłą współpracę uczelni wyższych wraz z przedsiębiorcami.

Na jakich zasadach się to odbywa? Przede wszystkim organizowane są staże bądź szkolenia zarówno dla pracowników naukowych, jak i dla przedsiębiorców. Ci pierwsi odbywają szkolenia w określonych przedsiębiorstwach. Z kolei pracownicy firm kierowani są do jednostek naukowych.

Pomoc przewidziana jest także dla doktorantów, studentów bądź absolwentów danej uczelni, którzy zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą. Pomoc ta opiera się na kompleksowych szkoleniach i doradztwie, które z pewnością ułatwią prowadzenie własnej firmy.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *