Pages Menu
Categories Menu
Programy na rzecz nauki

Programy na rzecz nauki

Niemal każda uczelnia może brać udział w specjalnych programach, które organizowane są przez Unię Europejską. Cele programu są bardzo zróżnicowane, dzięki czemu szkoły wyższe mają swobodny wybór. Dużą popularnością cieszą się projekty na rzecz nauki. Chcąc do nich przystąpić uczelnie muszą spełnić określone wymogi. Jednym z przykładów takich projektów jest program Ventures. Dziedziny badań są dowolne, dlatego nie ma znaczenia, która szkoła wyższa będzie dążyła do uczestnictwa w projekcie. Podstawowym założeniem jest jednak użyteczność dla gospodarki. Projekt może być także realizowany przez studentów, którzy przygotowują się do pracy magisterskiej. Zgodnie z założeniami programu Ventures nabory prowadzone są dwa razy do roku. Uczelnie mają szansę uzyskania grantów bądź stypendiów dla uczestników. Program Team skierowany jest do konkretnych obszarów tematycznych. Mogą w nim wziąć udział badacze, którzy zobowiążą się do utworzenia zespołu składającego się ze studentów i młodych uczonych. Nabór może zostać przeprowadzony zarówno w kraju, jak i za granicą. Kolejnym przykładem jest Międzynarodowy Projekt Doktorancki. Dzięki niemu uczelnia ma możliwość realnego zintensyfikowania współpracy z określoną instytucją zagraniczną. Ponadto wzrasta poziom...

Czytaj więcej
Rozbudowa i wyposażenie jednostek naukowych

Rozbudowa i wyposażenie jednostek naukowych

Postęp technologiczny niejako wymusza na uczelniach dostosowanie się do aktualnie panujących trendów. Przestarzały sprzęt znacznie ogranicza możliwości naukowców. Zakup najbardziej nowoczesnych urządzeń jest z kolei wysokim kosztem dla jednostek naukowych.

Wiele szkół wyższych decyduje się również na wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych. Specjalistyczny sprzęt informatyczny to duże ułatwienie nie

Czytaj więcej
Poprawa jakości kształcenia

Poprawa jakości kształcenia

Niemal każda szkoła wyższa chce świadczyć najlepszą jakość kształcenia. Jest ona możliwa dzięki odpowiednio wykwalifikowanej kadrze. Niezbędny jest również nowoczesny sprzęt i aparatura naukowa. W ten sposób uczniowie mogą wykonywać większość badań i doświadczeń, co wpływa na lepsze zrozumienie materiału.

Jednym z działań projektów Unii Europejskiej jest właśnie Poprawa jakości kształcenia. Co

Czytaj więcej
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Jednym z głównych celów studiów wyższych jest łatwiejszy start na rynku pracy. Wykształcenie wyższe umożliwia wykonywanie wielu zawodów, które są niedostępne dla osób z niższym wykształceniem.

Jednakże część pracodawców skarży się na to, że panuje duże niedopasowanie obecnych absolwentów do aktualnego zapotrzebowania. Sytuacja taka wpływa na wzrost bezrobocia. Można ją jednak zmienić dzięki

Czytaj więcej
Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki

Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki

Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki jest jednym z działań Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego. Podstawowym celem tego projektu jest podniesienie kwalifikacji poszczególnych pracowników i przedsiębiorstw. W ten sposób umożliwiony jest wzrost gospodarczy niektórych sektorów.

Dzięki temu projektowi wszyscy ci, którzy złożyli odpowiedni wniosek mają szansę uczestniczenia w szkoleniach czy kursach. Szkolenia te

Czytaj więcej
Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Nowoczesne ośrodki naukowe zwiększają szansę na kształcenie najlepszych specjalistów. Szybki postęp technologiczny umożliwia korzystanie z nowoczesnych sprzętów. Nie wszystkie uczelnie mają jednak taką możliwość.

Przyczyną są głównie ograniczone finanse. Dzięki odpowiednim projektom unijnym można jednak znacznie zmodernizować jednostki naukowe. Służy temu działanie Infrastruktura szkolnictwa

Czytaj więcej