Pages Menu
Categories Menu
Lepsza jakość kształcenia

Lepsza jakość kształcenia

Możliwości szkół wyższych odnośnie programów edukacyjnych często są ograniczone przez finanse. Wiele kierunków nie powstaje właśnie przez brak wystarczającej ilości środków finansowych bądź na skutek braku odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Wykształcone społeczeństwo to niemal pewna inwestycja na przyszłość. Dzięki temu zwiększa się postęp technologiczny oraz powstają innowacyjne produkty.

Unia Europejska stwarza możliwość znacznego polepszenia jakości kształcenia. Odbywa się to w ramach określonych projektów. Dużą popularnością cieszy się zwłaszcza projekt Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przystępując do niego uczelnia ma możliwość utworzenia nowych, perspektywicznych kierunków. Ponadto obecnie istniejące kierunki na studiach można poszerzyć o kolejne przedmioty.

Program ten to idealny przykład poszerzania wiedzy u wykładowców akademickich. Dofinansowanie można bowiem przeznaczyć na utworzenie staży w najpopularniejszych ośrodkach badawczych bądź opracowanie kursów i szkoleń dla pracowników uczelni wyższych.

Dzięki temu projektowi uczelnia może na bieżąco poszerzać swoją ofertę, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. W ten sposób oferta edukacyjna uczelni jest ściśle dopasowana do potrzeb rynku pracy. W przyszłości może się to przełożyć nawet na mniejsze bezrobocie.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *