Pages Menu
Categories Menu
Poprawa jakości kształcenia

Poprawa jakości kształcenia

Niemal każda szkoła wyższa chce świadczyć najlepszą jakość kształcenia. Jest ona możliwa dzięki odpowiednio wykwalifikowanej kadrze. Niezbędny jest również nowoczesny sprzęt i aparatura naukowa. W ten sposób uczniowie mogą wykonywać większość badań i doświadczeń, co wpływa na lepsze zrozumienie materiału.

Jednym z działań projektów Unii Europejskiej jest właśnie Poprawa jakości kształcenia. Co

Czytaj więcej
Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki

Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki

Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki jest jednym z działań Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego. Podstawowym celem tego projektu jest podniesienie kwalifikacji poszczególnych pracowników i przedsiębiorstw. W ten sposób umożliwiony jest wzrost gospodarczy niektórych sektorów.

Dzięki temu projektowi wszyscy ci, którzy złożyli odpowiedni wniosek mają szansę uczestniczenia w szkoleniach czy kursach. Szkolenia te

Czytaj więcej
Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe umożliwiają zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy. To także realna szansa na przekwalifikowanie swoich umiejętności. Coraz więcej osób dostrzega w nich możliwość zmiany pracy.

Szkoły wyższe przygotowują program studiów podyplomowych zgodnie z wymaganiami pracodawców. Unia Europejska umożliwia ciągłe poszerzanie oferty uczelni. W jaki sposób?

Czytaj więcej

Lepsza jakość kształcenia

Lepsza jakość kształcenia

Możliwości szkół wyższych odnośnie programów edukacyjnych często są ograniczone przez finanse. Wiele kierunków nie powstaje właśnie przez brak wystarczającej ilości środków finansowych bądź na skutek braku odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Wykształcone społeczeństwo to niemal pewna inwestycja na przyszłość. Dzięki temu zwiększa się postęp technologiczny oraz powstają innowacyjne produkty.

Unia

Czytaj więcej