Pages Menu
Categories Menu
Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Nowoczesne ośrodki naukowe zwiększają szansę na kształcenie najlepszych specjalistów. Szybki postęp technologiczny umożliwia korzystanie z nowoczesnych sprzętów. Nie wszystkie uczelnie mają jednak taką możliwość.

Przyczyną są głównie ograniczone finanse. Dzięki odpowiednim projektom unijnym można jednak znacznie zmodernizować jednostki naukowe. Służy temu działanie Infrastruktura szkolnictwa

Czytaj więcej
Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Najważniejszym działaniem projektu Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki jest zwiększenie chęci młodych ludzi do podjęcia kariery naukowej. Jednocześnie program umożliwia zacieśnienie współpracy międzynarodowej.

Te projekty, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki mają szansę na uzyskanie dofinansowania. Dotyczy to zwłaszcza przygotowania prac magisterskich i doktorskich. Ponadto

Czytaj więcej