Pages Menu
Categories Menu

Najnowsze artykuły

Programy na rzecz nauki

Niemal każda uczelnia może brać udział w specjalnych programach, które organizowane są przez Unię Europejską. Cele programu są bardzo zróżnicowane, dzięki czemu szkoły wyższe mają swobodny wybór. Dużą popularnością cieszą się projekty na rzecz nauki. Chcąc do nich przystąpić uczelnie muszą spełnić określone wymogi. Jednym z przykładów takich projektów jest program Ventures. Dziedziny badań są dowolne, dlatego nie ma znaczenia, która szkoła wyższa będzie dążyła do uczestnictwa w projekcie. Podstawowym założeniem jest jednak użyteczność dla gospodarki. Projekt może być także realizowany przez studentów, którzy przygotowują się do pracy magisterskiej. Zgodnie z założeniami programu Ventures nabory prowadzone są dwa razy do roku. Uczelnie mają szansę uzyskania grantów bądź stypendiów dla...

Rozbudowa i wyposażenie jednostek naukowych

Postęp technologiczny niejako wymusza na uczelniach dostosowanie się do aktualnie panujących trendów. Przestarzały sprzęt znacznie ogranicza możliwości naukowców. Zakup najbardziej nowoczesnych urządzeń jest z kolei wysokim kosztem dla jednostek naukowych.

Wiele szkół wyższych decyduje się również na wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych. Specjalistyczny sprzęt informatyczny to duże ułatwienie nie

Poprawa jakości kształcenia

Niemal każda szkoła wyższa chce świadczyć najlepszą jakość kształcenia. Jest ona możliwa dzięki odpowiednio wykwalifikowanej kadrze. Niezbędny jest również nowoczesny sprzęt i aparatura naukowa. W ten sposób uczniowie mogą wykonywać większość badań i doświadczeń, co wpływa na lepsze zrozumienie materiału.

Jednym z działań projektów Unii Europejskiej jest właśnie Poprawa jakości kształcenia. Co

Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Jednym z głównych celów studiów wyższych jest łatwiejszy start na rynku pracy. Wykształcenie wyższe umożliwia wykonywanie wielu zawodów, które są niedostępne dla osób z niższym wykształceniem.

Jednakże część pracodawców skarży się na to, że panuje duże niedopasowanie obecnych absolwentów do aktualnego zapotrzebowania. Sytuacja taka wpływa na wzrost bezrobocia. Można ją jednak zmienić dzięki

Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki

Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki jest jednym z działań Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego. Podstawowym celem tego projektu jest podniesienie kwalifikacji poszczególnych pracowników i przedsiębiorstw. W ten sposób umożliwiony jest wzrost gospodarczy niektórych sektorów.

Dzięki temu projektowi wszyscy ci, którzy złożyli odpowiedni wniosek mają szansę uczestniczenia w szkoleniach czy kursach. Szkolenia te

Finansowanie badań naukowych

Rozwój nauki nie byłby możliwy, gdyby nie badania naukowe. Dla wielu szkół wyższych jest to bardzo duży wydatek, ponieważ potrzebne są specjalistyczne urządzenia, których koszt niejednokrotnie wynosi nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Ponadto często trzeba skompletować zespół naukowców, co dodatkowo zawyża koszty. Obecnie Unia Europejska umożliwia sfinansowanie części lub nawet całości badań